Badstuer hos SiO Athletica

Fem av våre treningssentre har badstuefasiliteter. Hos Athletica Centrum, Nydalen og Vulkan er det èn badstue i damegarderoben og èn badstue i herregarderoben. Athletica Vulkan har i tillegg en kaldkulp i hver garderobe.Athletica Domus har èn badstue i hver av garderobene i andre etasje, samt èn badstue i hver av de store garderobene i tilknytning til svømmehallen i underetasjen.Hos Athletica Blindern er det èn badstue totalt og den er åpen for damer og menn annenhver dag. Damer kan bruke badstuen mandag, onsdag og fredag, og menn kan bruke den tirsdag, torsdag og lørdag.

Eventuelle avvik

Det er endrede åpningstider på badstuene fra 9.januar 2023 på grunn av miljø og strømpriser. Det betyr at noen badstuer er slått helt av.

Miljø

For SiO og SiO Athletica er miljøhensynet viktig. Vi er for tiden i gang med en Miljøfyrtårnsertifisering av organisasjonen. I den forbindelse ser vi blant annet på tiltak for å redusere strømbruk. Ett av tiltakene er å optimalisere bruken  av badstuene og fyre mindre. Ovnene til badstuene har tradisjonelt stått på fra åpning til stenging, og til tider "fyrer vi for kråka" da ingen eller svært få bruker badstuene på flere timer.

Økte strømpriser

For tiden opplever alle økte strømpriser, og for SiO Athletica er det ingen unntak. SiO Athletica har inngått en fastavtale på strøm for å opprettholde kontroll på utgiftene. Likevel har vi utfordringer, som mange andre, med at strømkostnadene har økt såpass mye og såpass raskt. For at vi skal kunne drifte treningssentrene på samme måte som vi gjør i dag, og opprettholde et så godt treningstilbud som vi har, med bemannet resepsjon, gruppetimer, svømmebasseng, åpningstider osv., er vi nødt til å kutte kostnader på andre områder som ikke er like drift-kritiske. Et tiltak vi da gjør er å redusere åpningstidene på badstuene. Vi vet at slik badstuene har blitt driftet frem til nå ikke har vært optimal med tanke på strømbruk.  Fra 9.januar 2023 gjelder egne åpningstider for badstuene.

Åpningstider badstuer fra 09.01.23

Her er en oversikt over når de ulike badstuene er åpne. Merk at endringer kan skje fortløpende. 

Ofte stilte spørsmål og svar