Kunne du tenke deg å jobbe som pedagogisk leder i en av SiO sine barnehager?

SiO Barnehage er til for de som er studenter og har barn. Vårt slagord «SiO Barnehage tar vare på barndommens magi» innebærer at vi ser på barndom som en tid med egenverdi. Barnas hverdag består av mange magiske stunder som er fulle av glede og undring. Vi verner om gode øyeblikk og opplevelser.

Vi som jobber i SiO Barnehage er bevisste vår rolle som veiledere, og hvordan vår væremåte bidrar til barnas læring av sosiale ferdigheter. Vi behandler alle barn likeverdig og med respekt, uansett forutsetninger og kjønn.

Vi har for tiden 5 ledige stillinger i 5 forskjellige barnehager, se lengre ned i utlysningen for hvilke barnehager det finnes ledig stilling, når det er ønsket oppstart og kontaktinformasjon. Søknad og CV sendes til den eller de barnehagene du kan tenke deg å jobbe i.

Arbeidsoppgaver:

 •     Pedagogisk ansvar for avdelingens ansatte og at virksomheten er i henhold til Barnehageloven og  Rammeplan
 •     Bidragsyter og tilrettelegger for et godt leke- og læringsmiljø
 •     Videreutvikle og bidra til godt foreldresamarbeid
 •     Ansvar for utvikling og opplæring av personalet
 •     Tilrettelegge og bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 •     Være en aktiv del av barnehagens lederteam
 •     Sørge for at alle ansatte kjenner og etterlever faglige planer og føringer


Kvalifikasjoner og personlig egenskaper:

 •     Bachelorutdanning som barnehagelærer
 •     God IT kunnskap
 •     Faglig engasjert
 •     Gode samarbeidsevner
 •     Positiv
 •     Strukturert og ryddig
 •     Evne å se alle ansatte og barn


Vi tilbyr:

 •     Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 •     Romslig vikarbudsjett
 •     5 tjenestefridager i året
 •     Firmahytte på Hafjell
 •     Rimelige treningsmuligheter i SiO Athletica sine treningssentre


Vi har 5 ledige stillinger:

SiO Barnehage Bamsebo fra 1.mars 2020
Bamsebo består av Bamsebo 1 og 2. Begge barnehagene ligger sentralt til på Blindern. Barnehagen har kort reisevei til mange spennende steder, som fakultetenes utstillinger, svømmehallen på Domus Athletica eller gymsalen på Blindern Athletica.

Styrer: Douglas Wilson, douglas.wilson@sio.no tlf 920 61 934

SiO Barnehage Lille Bislet fra 1.mai 2020
Lille Bislet barnehage ligger sentralt til på campus OsloMet. Barnehagen er en 4 avdelings barnehage, med både små og store barn. De benytter seg av byens tilbud med teater, museer og parker, men tar også turen opp i skogen med de litt større barna.  Det er 5 barnehagelærere på huset og 8 erfarne assistenter som legger vekt på omsorg, lek og læring.

Styrer: Bjørg Winger, bjorg.winger@sio.no tlf 913 45 202

SiO Barnehage Klossen fra 3.august 2020
Klossen er en av to barnehager som ligger i rolige omgivelser mellom studentboligene på Kringsjå. Barnehagen er en 4 avdelings barnehage, organisert som søskengrupper. Med skogen og Sognsvann som nærmeste nabo, er turer og utelek en stor del av hverdagen på Klossen. Klossen har mange erfarne barnehagelærere og assistenter, og aktive og lekende voksne som er glad i å være ute.

Våren 2020 oppgraderes utelekeplassen og vi oppholder oss midlertidig på Sogn studentby.

Styrer: Ann Kristin Hovdhaugen, annkristin.hovdhaugen@sio.no tlf 954 89 601

SiO Barnehage Skogly fra 3.august 2020
Skogly er en av to barnehager som ligger i rolige omgivelser mellom studentboligene på Kringsjå. Barnehagen er en 4 avdelings barnehage, med to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger. Med et bredt mangfold av nasjonaliteter og språk er Skogly en livlig og fargerik barnehage, der det enkelte barn får rom til å være i fokus. Vi er glade i å være ute, og ser naturen som en eneste stor lekeplass!

Styrer: Ann Kristin Hovdhaugen, annkristin.hovdhaugen@sio.no tlf 954 89 601

SiO Barnehage Frydenhaug fra 3.august 2020
Barnehagen er en 5 avdelings barnehage, 3 avdeling for de yngste barna og 2 avdelinger for de eldste barna. Det er utdannende pedagoger på alle avdelinger. Frydenhaug ligger idyllisk til, like ved Sognsvann og med skogen rett utenfor gjerdet. Utelekeplassen er en stor naturtomt, med egen bålplass, akebakker og kjøkkenhage med frukttrær og bærbusker. Barnehagen ligger rett ved Kringsjå T– bane.

Styrer: Anette Espenes, anette.espenes@sio.no tlf 47023608

Søknadsfrist: snarest

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist

Arbeidssted

Finn-kode
168539982