Kunne du tenke deg å jobbe som fagarbeider/assistent i en av SiO sine barnehager?

SiOs visjon er «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Med verdiene «Nær, målrettet og oppfinnsom» skal de ansatte være tydelige i hvordan rollen utføres i arbeide med barna og i møte med foreldre, kolleger, og medarbeidere.

SiO Barnehage Lille Bislet ligger sentralt til på campus OsloMet. Barnehagen er en 4 avdelingsbarnehage, med både små og store barn. De benytter seg av byens tilbud med teater, museer og parker, men tar også turen opp i skogen med de litt større barna. Det er 5 barnehagelærere på huset og 8 erfarne assistenter som legger vekt på omsorg, lek og læring.

En stilling fra 1. april
Styrer: Bjørg Winger, bjorg.winger@sio.no tlf 913 45 202

SiO Barnehage Bamsebo
består av Bamsebo 1 og 2. Begge barnehagene ligger sentralt til på Blindern. Barnehagen har kort reisevei til mange spennende steder, som fakultetenes utstillinger, svømmehallen på Domus Athletica eller gymsalen på Blindern Athletica.

En stilling fra 1. mars.
Styrer: Douglas Wilson, douglas.wilson@sio.no tlf 920 61 934

SiO Barnehage Eilert Sundt er en avdelingsbarnehage med 4 småbarnsavdelinger og 2 avdelinger for store barn. Barna hos oss er i alderen 8 måneder til 6 år. Vi har pedagoger på alle avdelinger. SiO Barnehage Eilert Sundt ligger på Universitetssenteret på Blindern. Vi har en stor uteplass med mulighet for allsidig aktivitet og flere områder i nærmiljøet som benyttes ofte. Vi har både gymsal og svømmebasseng i gangavstand fra barnehagen.

En stilling 60 % fra 1. mars.
Styrer: Bente Andersen, bente.andersen@sio.no tlf 402 00 025

Vi søker deg som:
•    Kan tilrettelegge for barns mestring og utvikling i trygge omgivelser i samarbeid med foreldrene
•    Kan bidra aktivt til et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som preges av humor, åpenhet, tillit og respekt
•    Er en pådriver i arbeidet med å skape en god barnehage med høy brukertilfredshet
•    Er med på å bygge et godt team i barnehagen og ser helheten i SiO
•    Er en relasjonsbygger som brenner for den gode og trygge barnehagen
•    Har gjennomføringsevne og oversikt
•    Er en god rollemodell


Søknadsfrist snarest.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist

Arbeidssted