Vil du gi studentene bedre forutsetninger for å lykkes?
Kursholder med erfaring fra foreningsmiljøet i Oslo søkes til SiO Foreninger.

Studentforeningene har stor betydning for studentenes trivsel og mestring av studenttilværelsen. Høy kompetanse i studentforeningene sikrer levedyktige foreninger som bidrar til gode hverdager. Kursene er en sentral og etterspurt del av SiO Foreningers kursportefølje for studentforeninger.

Kurs i grafisk design
Vi tilbyr et nybegynnerkurs med innføring i Adobe-programmene Photoshop, Illustrator og InDesign, samt kurs i de samme programmene for de som er litt øvet.

Nybegynnerkurset holdes på kveldstid 5-6 ganger per semester og går over tre kvelder à 3 timer. Kursene for litt øvet går på kveldstid over én kveld à 2 timer.

Kursene har elementer av både forelesning og oppgaveløsning med pauser underveis.
Kursene holdes av to kursholdere som deler kursrundene seg imellom.
 
Det er ønskelig at den valgte kandidaten deltar i det videre arbeidet med å utvikle kursene. Det er svært viktig for oss at kursopplegget til enhver tid er oppdatert og relevant. Kursene blir p.t. holdt i klasserom, men vi vurderer å prøve ut digitale kurs.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Et brennende engasjement for studentfrivillighet
  • Erfaring med grafisk arbeid fra foreningsmiljøet i Oslo
  • God faglig forståelse av grafisk design
  • Utdannelse i grafisk design, eller erfaring med grafisk design på annen måte
  • God kjennskap til de grafiske programmene InDesign, Photoshop og Illustrator.
  • Gjerne styreerfaring fra en studentforening/organisasjon
  • Samarbeidsevne
  • God muntlig fremstillingsevne på norsk
  • Det er positivt om du har deltatt på kurset, men ikke et krav

Kursform og arbeidssted
Kursene blir per nå holdt i klasserom, men vi vurderer å prøve ut digitale kurs.
Kursholderen må derfor være komfortabel med å holde både digitale kurs og kurs i klasserom.
Kursene i klasserom holdes på læresteder i Oslo, primært i SiOs kursrom på Blindern. Digitale kurs kan holdes hjemmefra eller i SiOs lokaler.

Vi tilbyr
Du får nyttig erfaring og god mulighet til å styrke foreningsmiljøet som helhet. Vi tilbyr et hyggelig og humørfylt arbeidsmiljø i møte med engasjerte og nysgjerrige studenter.  

Arbeidstid:
Ca. 10 kvelder per semester samt 1-2 kvelder til opplæring/forberedelse

Lønn:
Etter avtale.

Oppstart:
Ønsket oppstart i januar 2021.
Spørsmål om stillingen? Ta kontakt med leder Mike Fürstenberg på 917 32 915 / mike.furstenberg@sio.no eller kursansvarlig Linn Seime Thistel på 453 92 017/ linn.thistel@sio.no

Søknadsfrist: onsdag 13.11.2020

Send kortfattet søknad, CV og viktige vitnemål og attester til mike.furstenberg@sio.no.
Merk e-posten «Søknad kursholder grafisk design».


Om SiO Foreninger
SiO Foreninger er Studentsamskipnaden SiOs kompetansesenter for studentforeninger.

Ved SiOs medlemsinstitusjoner finnes det over 450 studentforeninger med tusenvis av medlemmer. SiO Foreninger bidrar til et godt læringsmiljø ved å legge til rette for studentforeninger og frivillige studentaktiviteter.

SiO Foreningers målgrupper er både studentforeninger, enkeltstudenter og utdanningsinstitusjonene. Våre hovedoppgaver er å samarbeide med utdanningsinstitusjonene for å legge til rette for frivillige studentaktiviteter og studentengasjement. Vi skal støtte opp om og være med å utvikle studentforeninger og vi skal bidra til at den enkelte student kjenner til det aktivitetstilbudet som eksisterer.

En viktig del av arbeidet vårt er kurs for aktive i studentforeninger. Vi holder kurs i økonomi, ledelse, markedsføring, grafisk design og rekruttering. Kursene er gratis og åpne for alle aktive i studentforeninger i Oslo. Alle våre kursholdere har relevant erfaring fra foreningsmiljøet.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2020-11-13
Arbeidssted