Vil du bli med på laget som skal sørge for å hindre smittespredning blant studenter?

SiO Helse søker hyggelige og effektive helsepersonell og medisinskfaglige studenter til teststasjonene for studenter.

Vi i Studentsamskipnaden SiO jobber for et fantastisk studentliv som skal gi studentene våre de beste forutsetningene for å lykkes. I tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet har vi derfor etablert et utvidet tilbud for studenter til å teste seg for Covid-19. Har du lyst på en av Norges viktigste jobber for øyeblikket?

Arbeidsoppgaver:

  • utføre testprosedyre etter nasjonale retningslinjer for Covid 19, herunder administrative oppgaver og dokumentasjon

Det gis opplæring og løpende veiledning. 

Kvalifikasjoner:

  • Utdannet sykepleier eller student med følgende studiebakgrunn og fullført løp: sykepleie (påbegynt 3. årsenhet), paramedic (påbegynt 3. årsenhet), medisin (gjennomført 6. semester)
  • Evne til å jobbe effektivt og sørge for god ivaretakelse av studentene
  • Ønskelig med førerkort klasse B

Tilbudet lokaliseres på Blindern samt gjennom en mobil enhet (bobil) som forflyttes i områder der det bor mange studenter. Teststasjonene bemannes alle dager. Det vil være behov for at enkelte skift bemannes med en som innehar førerkort.

Vi tilbyr:

Konkurransedyktig lønn og arbeidstid etter nærmere avtale. I utgangspunktet settes det opp 7,5 timers vakter (dag og kveld), og i helgene kan det etter avtale arbeides lengre vakter. Det kan være aktuelt å tilpasse vaktene så langt det lar seg gjøre for å tilpasse for studenter eller andre.  

Kvelds- og helgevakter følger Oslo Kommune sine retningslinjer for avlønning.

Tiltredelse
Tiltredelse umiddelbart og fortløpende. Ansettelsen er midlertidig og videreføres så lenge tilbudet og kapasitet opprettholdes.

Søknad
Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Marit Røed Halvorsen, tlf. 92646869. Søknad med cv sendes snarest til torgunn.kveberg@sio.no

 

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist

Arbeidssted