Årsrapport 2018

Hovedstyrets møte- og arbeidsplan 2019

Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Lederen er student, og med dennes dobbeltstemme har studentene flertall. Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har i alt ti styremedlemmer. Fem studenter, to ansattvalgte og tre representanter valgt for lærestedene. Medlemmene i styret velges for to år av gangen.

Søk i arkiv

Velg type
Velg år
Velg måned

Hovedstyremøte 24.-25.10.19

Hovedstyrets møte- og arbeidsplan 2019

Hovedstyrets møte og arbeidsplan 2018

Hovedstyrets møte- og arbeidplan 2017

Hovedstyremøte 22.09.2015

Hovedstyremøte 17.06.2015

Hovedstyremøte 06.05.2015

Hovedstyremøte 18.03.2015

Hovedstyremøte 18.02.2015

Hovedstyrets møte- og arbeidplan 2016

Hovedstyremøte 5-6.11.2015

Hovedstyrets møte- og arbeidplan 2015

Hovedstyremøte 10.12.2014

Hovedstyrets møte- og arbeidplan 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2010

Les rapporten

Årsrapport 2007

Årsrapport 2003

Årsrapport 2002

Årsrapport 2001