Studentene bestemmer

SiOs øverste styre, Hovedstyret, består av 10 representanter fra studentene, utdanningsinstitusjonene og de ansatte i SiO. Det er Hovedstyret som bestemmer hvilke tilbud SiO skal ha.Studentene har flertall i styret. Styrelederen er alltid en student, og denne studentene har dobbeltstemme og gir studentene flertall.

Fra 1. januar 2023 består Hovedstyret av:

  • Student Stine Johannessen (styreleder)
  • Student Eva Strømme Moshuus
  • Student Elsa Kuvene Skaret
  • Student Kotryna Zubkeviciute
  • Student Eilif Tanberg
  • Endre Fagervold – ansattvalgt
  • Anne-Marie (Mia) Lindstad – ansattvalgt
  • Universitetsdirektør UiO, Arne Benjaminsen
  • Utdanningsdirektør OsloMet, Håkon Solberg
  • Divisjonsdirektør BI, Marius Eriksen

Styreleder Stine Johannesen er student på Høyskolen Kristiania, og SiOs øverste leder.

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget (VT) er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. Velferdstingets oppgave er å gi studentene tilknyttet SiO en felles stemme overfor SiO og andre aktører i saker som gjelder studentvelferd.Velferdstinget velger halvparten av styremedlemmene i SiO, inkludert lederen, som har dobbeltstemme. Velferdstinget velger også studentrepresentanter til alle andre råd og utvalg i SiO.I Velferdstinget sitter det 37 representanter, som alle har 1500 studenter hver i ryggen. Slik blir VT en viktig premissleverandør ovenfor samskipnaden, og styrer blant annet over en del av studentavgiftsinntektene.Er du student og tilknyttet SiO, har du du både møte- og talerett i Velferdstinget, og du kan stille til alle verv som Velferdstinget oppnevner til.

Jeg er motivert for å se hva 2023 vil bringe og hvordan vi skal tjene studentene til det beste.

Styreleder Stine Johannesen

SiOs nøkkeltall

Jobbe i SiO

Hver dag jobber SiO for at studentene i Oslo skal få en best mulig studietid. Hos oss er det mange spennende og varierte stillinger med store utviklingsmuligheter. Vi har også flere deltidstillinger for studenter.

Sjekk ut våre ledige stillinger her.