Hva er refusjon for helseutgifter?

Helserefusjonen betyr at du som er SiO-student med fastlege i SiO, kan søke om å få tilbakebetalt helserelaterte utgifter over 450 kr i året. Du betaler derfor maks 450 kr i året, og vi dekker resten av utgiftene.Studerer du ved Politihøyskolen i Kongsvinger, eller OsloMet på Kjeller eller i Sandvika? Da kan du søke om refusjon på utgifter over 600 kr i året.

Utgifter du kan få tilbakebetalt

Refusjonsordningen gjelder for de vanligste utgiftene man betaler egenandel for. Dette kan for eksempel være:

  • Time hos fastlegen din i SiO
  • Time hos psykolog eller fysioterapeut med avtale
  • Time hos legespesialist med avtale
  • Time hos poliklinikk på offentlig sykehus
  • Røntgen/MR med avtale
  • Medisiner og utstyr på blå resept

Du kan lese mer om frikort og dine egenandeler på Helsenorge.Ordningen dekker ikke utgifter til reisevaksine og materiell som brukes til undersøkelse eller behandling.

Slik søker du om tilbakebetaling

Du kan søke om refusjon når som helst gjennom hele året. Dersom du skal søke for et helt kalenderår, er fristen 31. januar påfølgende år. Det vil si at dersom du skal søke refusjon for utgifter du har hatt i 2023, må du sende oss søknad om refusjon innen 31. januar 2024.Du får pengene utbetalt når søknaden er behandlet og godkjent. 

Søk om helserefusjon herDu må legge ved egenandelskortet ditt i søknaden (PDF eller skjermbilde). Dette finner du på helsenorge.no

Frikort fra Helfo

Hvis helseutgiftene dine i løpet av et år overstiger frikortgrensen, blir de dekket av Helfo. Da vil du automatisk få tilsendt frikort fra Helfo.Les mer om frikort for helsetjenester på HelseNorge.