Legehjelp og fastlege

Som student i Oslo er det praktisk å ha fastlegen sin hos SiO Helse. Da får du tilgang på erfarne leger, og du får refusjon for helseutgifter over 450 kr per år.

Slik bytter du til fastlege hos SiO

 1. 1

  Logg deg inn på helsenorge.no med BankID

 2. 2

  Se på listen over SiO sine fastleger

 3. 3

  Velg den legen du ønsker å benytte

SiO har 15 fastleger i Oslo

SiO Helse er en del av fastlegeordningen i Norge, og har 15 fastleger fordelt på tre helsesentre på Blindern, i Nydalen og i sentrum. Fastlegene våre er eksperter på vanlige helseproblemer for studenter.For å benytte deg av fastlegene våre må du være SiO-student og ha norsk fødselsnummer. Ansatte eller pensjonerte ansatte ved Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden SiO kan også velge fastlege i SiO. Barnet ditt, under 16 år, har rett på samme fastlege som deg.Fastlegebyttet gjelder fra den første datoen i påfølgende måned. 

Bli kjent med våre fastleger

Se hvilke fastleger som holder til på de ulike helsesentrene, og hvilke spesialistområder som finnes.

Våre fastleger

Søk om helserefusjon

Du kan søke om refusjon for helserelaterte utgifter hos fastlegen på over 450 kr per år. Det betyr at du selv betaler maks 450 kr i året, og at SiO dekker resten av utgiftene.

Les mer om helserefusjon

Fordeler med fastlege hos SiO

 1. 1

  God kunnskap om studenthelse

 2. 2

  Gode priser og refusjonsordninger

 3. 3

  Vi har videokonsultasjon

Ettersending av journal ved fastlegebytte

Når du bytter fastlege, må du selv sørge for at journalen din overføres til den nye legen. Du kontakter din tidligere fastlege, og gir informasjon om den nye legen. Les mer på Helsenorge.

Ikke lenger student?

Når du har avsluttet studiene og du har fastlegen din i SiO, må du bytte til en annen fastlege utenfor SiO. Flytter du tilbake til tidligere bostedskommune innen tre år, har du krav på å få tilbake fastlegen din i kommunen selv om listen er full.Dersom du har meldt flytting til utlandet, har du ikke krav på å få tilbake til din tidligere fastlege.

Våre helsesentre

Våre fastleger er fordelt på tre helsesentre, som ligger på Blindern, Nydalen og i sentrum.

Se våre helsesentre

Oppdatert 06.09.23