Alle studenter, med norsk fødselsnummer og som har betalt semesteravgift til SiO, kan ha fastlegen sin hos oss. Våre fastleger er fordelt på tre legekontorer, og har mye kunnskap om vanlige helseproblemer for studenter.

INFLUENSAVAKSINERING FOR DEG I RISIKOGRUPPE
SiO Helse forventer å få levert årets influensavaksine til deg som er i risikogruppe den 20.10.2020.

Frem til 01.12.2020 er influensavaksinen forbeholdt kun risikogruppene.

Alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester og personer med kroniske sykdommer (hjerte- og lungelidelser, sukkersyke, lever- og nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar samt deres pårørende og svært alvorlig fedme) som gir økt risiko for alvorlig forløp av influensa, er i målgruppen. Les mer om risikogruppene her.

Vaksinering i år utføres kun etter forhåndsavtale. Ring oss for å avtale tidspunkt.

Å få satt vaksinen mot influensa medfører en egenandel på kr 50 for deg som er i risikogruppe definert av FHI. Resten dekkes av det offentlige. Selve vaksinen er gratis. Dette gjelder for perioden 01.10.2020 til 30.06.2021.

Alle andre som ønsker å bli vaksinert mot influensa, må vente til desember 2020.

Er du ikke i risikogruppe, må du be fastlegen din om resept på vaksinen først og kjøpe den på apoteket før du kommer til SiO Helse for å få den satt. For deg som ikke tilhører risikogruppen, koster det kr 200 å få satt vaksinen.

VIKTIG INFORMASJON! 
Enten du tilhører risikogruppe eller ei, gjelder regelen om at du ikke må komme til våre lokaler for vaksinering hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller har annen pågående mistanke om covid-19. For vanlige symptomer på covid-19, se her.

DU KAN KOMME INN TIL VANLIG LEGETIME
På grunn av den pågående covid-19-pandemien vil legen først snakke med deg på video. Videotime bestiller du på helsenorge.no.  

I videosamtalen vil legen ofte løse det du tar kontakt for. Dersom legen vurderer at du også skal inn til en fysisk undersøkelse, så får du en ny time av legen.

For oppdaterte råd til befolkningen, les mer på helsenorge.no

KORONATESTING
Du som er student i SiO kan bestille test for COVID-19. Les mer her.

Dersom du trenger akutt helsehjelp, kontakt legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse ring 113

VI TILBYR DIGITAL TIMEBESTILLING TIL LEGE

Vi har fire ulike timetyper:

a) Vanlig legetime (oppmøte)
En vanlig avtale hos legen varer i ca. 15-20 minutter. Lengre avtaler kun etter forhåndsavtale eller ved første svangerskapskontroll og førerkortattester (ta i så fall kontakt med oss per telefon). Les om forberedelser til timen her.

b)    Hastetime (oppmøte)
For hastetimer gjelder kun én problemstilling som av medisinske årsaker ikke kan vente mer enn ett døgn. Les om forberedelser til timen her.

c)    Videotime
Videotime er som er en vanlig legetime, bare over video via appen SiO Helse. eller nettleser (støttes kun av Google Chrome og Firefox). Sykemelding, henvisning og legeerklæringer krever oppmøte.

d)    E-konsultasjon (tekst)
Denne timetypen kan du bruker til å stille et medisinsk spørsmål til fastlegen din på en sikker måte. Du kan forvente svar på tekstkonsultasjoner innen fem virkedager.
Denne tjenesten kan ikke brukes ved akuttsituasjoner. Sykemelding, henvisning og legeerklæringer krever oppmøte.

Digital reseptfornyelse (uten oppmøte)
Digital reseptfornyelse uten oppmøte gjelder kun for faste medisiner eller behovsmedisiner for deg som har vært til undersøkelse hos oss tidligere, og hvor legen din har forskrevet denne medisinen til deg før. Det er viktig at du først sjekker om du allerede har aktive resepter under fanen «Legemidler» på Helsenorge.no. Du må beregne inntil fem virkedager til resepten er fornyet. Du får en melding når resepten din er klar.

Sovemedisiner, beroligende og smertestillende vil kun i sjeldne unntakstilfeller kunne fornyes på denne måten hvis det allerede foreligger en avtale med fastlegen din om dette. Husk at for en del faste medisiner vil legen din kreve at du møter til kontroll minst en gang årlig for å kunne justere og planlegge doseringen fremover.

Kontakt resepsjonen digitalt
Du kan stille et praktisk spørsmål til resepsjonen ved SiO Helse ved å sende en melding fra helsenorge.no. Kontakt om faglige spørsmål må gå til legen din direkte (se digital timebestilling over)

PRØVESVAR
De fleste prøvesvarene dine kan du sjekke selv på www.furstpasient.no med sikker pålogging med BankID.

AVBESTILLING AV TIME?
Avbestilling av en time/konsultasjon må gjøres på virkedager (man-fre), senest 24 timer i forveien for å unngå å bli belastet med et gebyr. Dette gjøres på nettsidene til HelseNorge.

Ved avbestilling av legetime mindre enn 24 timer i forveien må du ringe oss på 22 85 33 00. 

AKUTT SYK?
Er du akutt syk og har behov for legetime samme dag kan du benytte en av våre hastetimer. Hastetimer gjøres tilgjengelige for bestilling samme dag enten via elektronisk timebestilling (e-hastetime) eller ved å ringe 22 85 33 00 når legekontoret åpner. Mistenker du urinveisinfeksjon må du ha med deg morgenurin.

NØDHJELP
Er det utenom våre åpningstider kan du kontakte Oslo Legevakt, som er åpen hele døgnet eller ringe nødnummeret 113.

Dette bør du lese for å forberede deg til legetimen din.

Om du ikke vil bestille time på helsenorge.no, kan du ringe oss for en timebestilling.

22 85 33 00

Se våre fastleger