TESTSTASJON COVID-19
Studenter og ansatte ved studiesteder tilknyttet SiO kan bestille time for testing. Venner og familie kan også teste seg hos oss. NB! Les teksten under før du bestiller tid.

laboratorie

Hvordan bestille tid for testing
For å avtale tidspunkt for testing, kan du som student, med norsk personnummer, gjøre dette på helsenorge.no. Timeboken finner du under «Helsekontakter». Teststasjon Covid-19 finner du nederst. Vennligst fyll ut dette skjemaet på helsenorge.no i forkant av avtalt tid.

Dersom du ikke kan bestille tid på helsenorge.no må du ringe på telefon 22 85 33 00.

Du får beskjed om oppmøtested og oppmøtetidspunkt når du bestiller tid.
Har du symptomer, avtales én test.
Har du ikke symptomer, avtales ytterligere én test ved gjennomføringen av første test.

SiO Helses teststasjon er et supplement til Oslo kommunes testtilbud. Ved manglende ledig time, kan du også bestille koronatesting via kommunens koronatelefon.

Teststasjon på Blindern
På Blindern foregår testingen, mandag til fredag, ute på Fredrikkeplassen (ikke i våre egne lokaler). 

Teststasjon på OsloMet
På OsloMet har vi en mobil teststasjon, mandag, onsdag og fredag, mellom Pilestredet 48 og 50. 

Åpningstider Blindern (med forbehold om endringer)
Mandag, onsdag og fredag kl. 08.30-15.00.
Tirsdag og torsdag kl. 08.30-22.00.
Vi har stengt i lunsjen kl. 11.30-12.00.

Åpningstider OsloMet (med forbehold om endringer)
Mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-14.30.
Vi har stengt i lunsjen kl. 11.30-12.00.

NB! Møt presis til avtalt tid. 

Testkriterier for barn

  • Vi tilbyr testing av barn fra barneskolealder og opp
  • Barn med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon, uten hoste og feber, kan se an symptomene og holdes hjemme ett par dager før eventuelt test
  • Barn med feber og hoste bør testes for covid-19
  • Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på ny oppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes

Drop-in 
Vi gir tilbud om drop-in når det er ledig kapasitet. Det er våre medarbeidere på teststasjonen som avgjør om vi kan ta imot når du møter opp. 

Hvem bør teste seg?
Bare dersom du mistenker at du kan være smittet av covid-19, bør du teste deg.

Mistenk covid-19 hvis du har symptomer eller hvis du har vært utsatt for smitte siste ti dager, enten fordi du har vært på reise i et område med høy forekomst eller fordi du har vært nærkontakt, mer enn 15 minutter, med en som er bekreftet syk.
Ta koronasjekken på helsenorge her.

For oppdaterte testkriterier, se Folkehelseinstituttet.

Slik foregår testingen
Ved teststasjonen tas det penselprøve fra både hals og nese. Det er gratis å ta testen. Det er ikke mulig å ta blodprøver ved denne teststasjonen. Du vil heller ikke bli undersøkt av lege.

Prøvesvar
Prøvesvaret sjekker du enkelt selv på helsenorge.no eller på furstpasient.no. Svaret er vanligvis klart innen 1-3 dager. Dersom du ikke har norsk personnummer, må du ringe SiO Helse for å få svar.

Får du påvist koronavirus, blir du ringt opp av bydelens smittevernteam for oppfølging.

Trenger du akutt helsehjelp?
Kontakt legevakten på 116 117
Ved fare for liv og helse ring 113

Korona-attest
Enkelte land krever negativ Covid-19 test ved innreise. Norske myndigheter anbefaler ikke testing uten indikasjon eller mistanke om smitte. En Covid-19 test uten indikasjon vil derfor ikke kunne dekkes gjennom ordinære takster, og kostnadene må dekkes av den som har dette behovet. Attesten koster kr. 886,-, dette dekker laboratoriekostnad og tilsvarer takster for prøvetaking og tidsbruk. 
Dette er et tilbud for studenter og ansatte ved våre medlemsinstitusjoner uten symptomer. 

Hvordan går jeg frem for å fremskaffe korona-attest?
1. Meld deg i resepsjonen på et av våre legesentre, mand-fred kl. 08.00-15.00, forutsatt at du er frisk og ikke mistenker smitte
2. Betaling foretas med kort i resepsjonen (kr. 886,-). Du får med deg en etikett
3. Du avtaler time for testing. Husk å ta med etiketten til test-tidspunktet
4. Attesten hentes i resepsjonen 2-3 virkedager etter at testen er tatt

Vi gjør oppmerksom på at en attest kun viser at den som er testet er frisk eller har lav virusproduksjon på det tidspunktet testen er tatt.