Priser og regler

Her finner du priser og regler for SiO Barnehage.

Studentvennlige priser

Makspris for opphold i SiO Barnehage er 3000 kroner i måneden. Du skal bare betale maks 6 % av inntekten i makspris. Som student er det naturlig å søke om redusert pris for plass.Det serveres lunsj til redusert pris til alle barn med studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO. Denne prisen er per i dag 250,- per måned.

Søk redusert pris

Si opp barnehageplass

SiOs barnehager har 2 måneders oppsigelse som påløper 1. eller 15. i måneden etter oppsigelsen er sendt. Skal du si opp plassen, må du gjøre det via Oslo kommunes barnehageportal for at oppsigelsen skal være gyldig.

Si opp barnehageplassen