"SiO-barnehagene gjør studenthverdagen enklere for meg som forelder."

Forelder i SiO Barnehage Blindernveien

Løpende opptak fra åtte måneder

I studentbarnehagene har vi løpende opptak gjennom hele året, og det betyr at du ikke trenger å tenke på når barnet ditt er født når det gjelder oppstart i barnehagen.Det er vanskelig å flytte på studier og semesterstart. Hos oss kan barnet ditt starte allerede når det er åtte måneder gammelt, slik at du kan ta fatt på studiene til planlagt tid.

Utvidede åpningstider og eksamensgaranti

Eksamen og lørdagsåpent

I de travleste eksamensperiodene på høsten og våren har vi lørdagsbarnehage, slik at du som er student kan få en ekstra lesedag. Vi kan også tilby utvidede åpningstider når du som student er i praksis. Ta kontakt med styrer i din barnehage for tilrettelegging.

SiO-barnehagene har åpent de fleste dagene i jule- og påskeferien.

Blir barnet ditt sykt på eksamensdagen, tilbyr vi pass i barnehagen eller hjemme hos deg. Ta kontakt med styrer for tilrettelegging av dagen.

De studentspesifikke tiltakene revideres for å bedre tilpasse oss dagens studenter. Det er derfor ikke sikkert alle tiltak blir gjennomført i 2023. Har du spørsmål rundt eksamensgaranti og lørdagsbarnehage ta kontakt med Leder i SiO Barnehage, eller en av styrene i SiO barnehage. 

"Vi ser at veldig mange studentforeldre har glede av tilbudet om lørdagsbarnehage."

Simen Øien - styrer SiO Barnehage Blindernveien

Varm lunsj

I SiO Barnehage skaper vi gode kostholdsvaner gjennom et variert, næringsrikt og sunt kosthold. I løpet av barnehagedagen legger vi til rette for tre måltider, der fokus er at barna sammen med personalet skal oppleve en arena som gir gode muligheter for læring på ulike områder som for eksempel språk og samspill med andre barn og voksne. Vi skal sammen med hjemmet bidra til at det etableres gode kostholdsvaner fra barna er små.

SiO Barnehage skal servere mat som er i tråd med Helsedirektoratas kostråd.

Mange barn er glad i matpakken sin og et av måltidene hos oss er medbrakt matpakke. SiO Barnehage gir råd og tips om hva en matpakke bør inneholde.

I SiO Barnehage får alle barn tilbud om to måltider pr dag - frokost og varm lunsj.

Grønnsaker og frukt er en del av barnehegns kosthold og dette serveres hver dag.

Vanntilvenning og leirskole

Vi bruker jevnlig SiOs bassenganlegg på Athletica Domus, slik at barna får vanntilvenning i trygge omgivelser.Hver vår drar førskolebarna på leirskole, og for mange blir dette en magisk første reise på egen hånd uten foreldre.

Utlån av barnehage

Studenter har ofte ikke plass til store barnebursdager hjemme. Derfor tilbyr vi foreldre å låne barnehagen gratis når noe skal feires.

Også når du er ferdig med å studere

Når du er ferdig med å studere, kan barnet ditt fortsette i barnehagen frem til skolestart.